Even voorstellen

Het vriendenteam

De stichting Vrienden van Het Hoekhuis heeft een bestuur en dat bestaat uit een klein, betrokken team dat zich inzet voor een zo goed mogelijk leven en een steun in de rug voor de bewoners van Het Hoekhuis.

De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk. Zij laat met de activiteiten behaalde opbrengsten geheel ten goede komen aan haar doelstelling.

De geldmiddelen worden beheerd door het bestuur en dit bestuur bestaat uit drie natuurlijke personen te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Stichting Vrienden van Het Hoekhuis

Er zijn diverse manieren om je in te zetten voor de bewoners.

Dit is ons team

Greta Barends
voorzitter

Mijn naam is Greta Barends en ik mag de rol van voorzitter vervullen van deze prachtige Stichting Vrienden van het Hoekhuis. Ik vind het belangrijk dat ieder mens, binnen zijn eigen mogelijkheden, de kans krijgt om deel te nemen aan- en dus onderdeel te zijn van onze samenleving. Dat geldt voor werk, wonen, sport en cultuur en met elkaar op ontdekkingstocht. Soms is daar hulp van anderen voor nodig. Voor mijn werk binnen kinderopvang en basisonderwijs betekent dit inspelen op de behoefte van kinderen en hen zo de kans bieden zich te ontwikkelen, te ervaren en te groeien. Dit is ook mijn motivatie om mij in te zetten voor de stichting Vrienden van het Hoekhuis.

Jeroen van Riet
penningmeester

Ik ben Jeroen van Riet. In het dagelijks leven ben ik behalve registeraccountant ook vader van drie kinderen.

Vanaf mijn studietijd ben ik bestuurslid geweest bij diverse stichtingen. De brede ervaringen die ik heb opgedaan bij deze “niet naar winst strevende organisaties” gebruik ik dagelijks bij mijn werk als accountant van stichtingen die gesubsidieerd worden door overheden en fondsen.

Ik heb Jotham en Karen begeleid bij de financiële uitwerking van hun ondernemingsplannen. Ik vind het heel leuk om vanuit de stichting verdere ondersteuning te kunnen geven bij de realisatie en uitvoering van Het Hoekhuis.

Gerard Stans
secretaris

Ik ben vader van 4 kinderen, waaronder Jotham en Jaïr en heb 4 kleinkinderen. Voor mijn beroep ben ik fysiotherapeut. Ik wil graag andere mensen helpen om zichzelf te ontwikkelen. Die ontwikkeling gaat het beste in een omgeving waar ze zich zelf mogen en kunnen zijn en waar ze gewaardeerd worden om wie ze zijn. Ik weet zeker dat de bewoners van Het Hoekhuis in een omgeving zitten waar deze ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Als lid van het bestuur wil ik mijn steentje bijdragen om de bewoners een steuntje in de rug te geven bij hun ontwikkeling.