Wat we doen

De stichting heeft het doel het financieel mogelijk maken van extra voorzieningen die een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en/of de kwaliteit van leven van de bewoners van Het Hoekhuis en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit doet zij met name door het bieden van financiële ondersteuning voor projecten, activiteiten, materialen en het tegemoet komen aan reële wensen van de bewoners van Het Hoekhuis. Tot de activiteiten behoren onder anderen de activiteiten die een prettig sociaal klimaat tussen de bewoners onderling en de bewoners met de buurt bevorderen.

De stichting is onafhankelijk van de zorgondernemers van Het Hoekhuis. De stichting bepaalt zelf welke projecten zij ondersteunt, uiteraard in nauw overleg met de bewoners en/of zorgondernemers van Het Hoekhuis.

Onze activiteiten

Activiteit

We houden ons bezig met het werven van fondsen en organiseren van allerlei acties om geld te werven voor sponsering van activiteiten van de bewoners van Het Hoekhuis

Dankzij jullie donaties en bijdragen kan de Stichting Vrienden van Het Hoekhuis leuke projecten en activiteiten in het Hoekhuis realiseren